TSK Heating

+421 905 443 206 tsk@tsk-heating.sk Horná 21 - 968 01 Nová Baňa

Menu

Zváranie

pece a púzdra

Sušiaca pec SP 2
Technické Parametre

By In púzdra On April 29, 2014


Sušiaca pec SP 2 je elektrická pec určená k vysúšaniu elektród, tavidiel a trubičkových drôtov pre zváranie. K peciam sme na viac schopný dodať softvér, vďaka ktorému je možné k peci pripojiť PC. Pomocou tohto softvéru sa dá spätne kontrolovať a aj vytiahnuť priebeh teploty v peci, alebo pec pomocou PC ovládať a priamo sledovať priebeh teploty po LAN sieti. Naprogramované cykly a namerané hodnoty zostávajú v pamäti aj po vypnutí regulátora.

Napäťová sústava: 3N, PE – 230/400 V, AC, TN-S
Krytie: IP 43
Topný príkon: 3,3 KVA
Využiteľný objem: 4 zásuvky (480 x 520 mm)
Rozmery: 1000 x 650 x 750 mm (š x h x v)
Hmotnosť: 100 kg
Teplota: 350 °C