TSK Heating

+421 905 443 206 tsk@tsk-heating.sk Horná 21 - 968 01 Nová Baňa

Menu

Príslušenstvo

pomocný materál

Supplies - TSK Heating Company

Koncovky
Samec alebo samica, súčasť rozdeľovacích a silových káblov.


Supplies - TSK Heating Company

Kompenzačný kábel
Určený na prepojenie žíhacieho zdroja a merania teploty.


Supplies - TSK Heating Company

Termočlánok
Určený na meranie teplôt žíhaného materiálu.


Supplies - TSK Heating Company

Páskovačka a oceľová páska Vhodná na upevňovanie výhrevných telies o žíhaný materiál a tiež využívaná na prichytenie izolácie.

Supplies - TSK Heating Company

Sklená páska
Tepluvzdorná páska z nehorľavého skleného vlákna určená pre prácu s teplotami do 650 °C.

Supplies - TSK Heating Company

Sklená vata
Žiaruvzdorná vata používana na izoláciu žíhaných materiálov s odolnosťou do 1260 °C.

Supplies - TSK Heating Company

Rozdeľovací kábel
Určený pre zapojenie viacerých výhrevných telies na silový kábel.


Supplies - TSK Heating Company

Konektor
Koncovka kompezčného kábla alebo prepojky.


Supplies - TSK Heating Company

Silový kábel
určený na prepojenie žíhacieho zdroja s výhrevným telesom.